Contact Us

Mr. B. Sarath Babu
Secretary & Correspondents
Bandla Bapaiah Hindu College
Challareddy Palem
Vetapalem
Prakasam Dist
Andhra Pradesh
Phone: +91 98495 87112
08594 246 284

Junior College: 08594 - 246 248